16 Δεκ 2016

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | Ε. Μυτιληναίος: Οι συνέργειες και τα οφέλη από τις συγχωνεύσεις

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | Ε. Μυτιληναίος: Οι συνέργειες και τα οφέλη από τις συγχωνεύσειςMετά τον μετασχηματισμό, τα μεγέθη του ομίλου για το 2017 θα διαμορφωθούν στο 1,5-1,7 δισ. ως προς τα έσοδα, στα 300-330 εκατ. για το EBITDA και περίπου στα 200 εκατ. για τα κέρδη, δήλωσε ο Ε. Μυτιληναίος στους αναλυτές. Η αύξηση της παραγωγικότητας.

Ε. Μυτιληναίος: Οι συνέργειες και τα οφέλη από τις συγχωνεύσεις

«Η συγχώνευση αυτή είναι το επόμενο βήμα στην εξέλιξή μας, που θα μας επιτρέψει να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στις προκλήσεις και τις απαιτήσεις ενός μεταβαλλόμενου κόσμου, με τη δημιουργία αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη», τόνισε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος στους αναλυτές για την πρόταση μετασχηματισμού του ομώνυμου Ομίλου.

Αναλύοντας τα δεδομένα του μετασχηματισμού του Ομίλου σε ένα ενιαίο σχήμα, ο κ. Μυτιληναίος τόνισε ότι με αυτόν επιτυγχάνονται μια σειρά θετικών συνθηκών που λειτουργούν υπέρ της επιχειρηματικής αποτελεσματικότητας, της οικονομικής ευεξίας, προσθέτοντας αξία στους μετόχους:


* μειώνεται η μεταβλητότητα των κερδών, δημιουργώντας σταθερές και αυξανόμενες ταμειακές ροές,

* δημιουργείται αξία για τους μετόχους μέσω της αύξησης κερδών ανά μετοχή και με καλύτερες ταμειακές ροές,

* βελτιώνεται η ευελιξία στη διαχείριση της ρευστότητας, καθώς εξασφαλίζεται ότι τα κεφάλαια θα διατίθενται στα έργα με την υψηλότερη απόδοση,

* επιτυγχάνεται re-rating λόγω της απλοποιημένης εταιρικής δομής,

* παρέχεται η δυνατότητα ενίσχυσης των αποδόσεων για τους μετόχους μέσω μερισμάτων ή επαναγοράς μετοχών,

* διευκολύνεται η περαιτέρω ανάπτυξη, τόσο μέσω οργανικής ανάπτυξης, όσο και μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων,

* δημιουργούνται ευκαιρίες για την αύξηση της παραγωγικότητας, την υλοποίηση λειτουργικών και χρηματοοικονομικών συνεργειών και τέλος,

* αυξάνονται σημαντικά οι προοπτικές σταδιοδρομίας για όλους τους εργαζόμενους, με περαιτέρω ενίσχυση της δημιουργικότητας και των κινήτρων.

Μόνο από τις λειτουργικές συνέργειες που θα προκύψουν, το όφελος αποτιμάται σε 21 εκατομμύρια κυρίως λόγω:

* σταθεροποίησης των ταμειακών ροών (συμπληρωματικές ταμειακές ροές θυγατρικών)

* μείωσης του χρηματοοικονομικού κόστους μέσω της βελτιστοποίησης της κεφαλαιακής διάρθρωσης και της ευχερέστερης πρόσβασης στις διεθνείς κεφαλαιαγορές

* απλοποιημένης εταιρικής δομής και βελτιωμένων διαδικασιών λήψης αποφάσεων

* βελτιστοποίησης των κεφαλαιουχικών δαπανών

* βελτίωσης στην αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου

* ολιστικής και ολοκληρωμένης διαχείρισης των κινδύνων λόγω της διακύμανσης τιμών εμπορευμάτων και συναλλάγματος

* βελτιστοποίησης της δομής του ομίλου που επιτρέπει την καλύτερη αξιοποίηση των φορολογικών αναμορφώσεων και ΦΠΑ σε επίπεδο ομίλου.

Ακόμη, πρόσθετα έσοδα για την ενιαία εταιρεία θα προκύψουν στις δραστηριότητες:

*B2B, μέσω ευκαιριών cross-sell προς πελάτες με κοινή διαχείριση λογαριασμού,

*B2C μέσω της πώλησης φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας από την Protergia.

Όπως έγραψε και χθες το Euro2day.gr και επανέλαβε στους αναλυτές ο κ. Μυτιληναίος, μετά τον μετασχηματισμό και για το 2017, τα μεγέθη του Ομίλου θα διαμορφωθούν στο 1,5-1,7 δισ. ως προς τα έσοδα, στα 300-330 εκατ. ευρώ για το EBITDA και περίπου στα 200 εκατ. ευρώ για τα κέρδη.

Η ενσωμάτωση ως γνωστόν αφορά στις εταιρείες Protergia, Protergia Thermo, Αλουμίνιον της Ελλάδος και ΜΕΤΚΑ. Η ενιαία εταιρεία θα ελέγχει τη Mytilineos Finance, M. Maritime Co, M+M Gas Co (50%) ενώ στις υπόλοιπες θυγατρικές περιλαμβάνονται εταιρείες ΑΠΕ κ.λπ.

Το χρονοδιάγραμμα της συναλλαγής προβλέπει ολοκλήρωση πριν από το τέλος Αυγούστου του 2017, με εισαγωγή των νέων μετοχών της Μυτιληναίος προς διαπραγμάτευση.

Σημειώνεται, τέλος, ότι τη στήριξή του στη συγχώνευση και την εμπιστοσύνη του στο μάνατζμεντ του ομίλου εξέφρασε με δήλωσή του στο Bloomberg ο CEO της Fairfax Prem Watsa, το fund του οποίου ελέγχει το 5% του ενιαίου ομίλου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια μπορούν να διαγραφούν αν είναι προσβλητικά.