16 Ιαν 2017

Goldman Sachs: Αυξάνει έως 25% τις τιμές στόχους των τραπεζών

Goldman Sachs: Αυξάνει έως 25% τις τιμές στόχους των τραπεζώνΑυξημένες τιμές-στόχους κατά 18 έως 25% δίνει για τις ελληνικές τράπεζες η Goldman Sachs, διατηρώντας «ουδέτερη» (neutral) σύσταση για τις τρεις εξ αυτών και προτείνοντας για αγορά (buy) την Alpha Bank. Συγκεκριμένα:Alpha Bank: Η τιμή-στόχος 12μηνου με βάση την αποδοτικότητα ενσώματων ιδίων κεφαλαίων/κόστος ιδίων κεφαλαίων (ROTE/COE) διαμορφώνεται στα 2,6 ευρώ έναντι 2,2 ευρώ προηγουμένως, αντανακλώντας τη μείωση του κόστους κεφαλαίων. Βασικά πτωτικά ρίσκα σχετίζονται με την ποιότητα ενεργητικού, την πρόοδο του σχεδίου αναδιάρθρωσης καθώς και τις συνθήκες χρηματοδότησης. Επιπλέον ρίσκα σχετίζονται με την πολιτική σταθερότητα και τη μακροοικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας.Πειραιώς: Η τιμή-στόχος 12μηνου διαμορφώνεται σε 0,25 ευρώ από 0,2 ευρώ προηγουμένως. Τα βασικά ανοδικά και πτωτικά ρίσκα συνδέονται με την ποιότητα ενεργητικού και την πρόοδο του σχεδίου αναδιάρθρωσης (περιλαμβανομένης και της αποεπένδυσης από διεθνείς δραστηριότητες). Επιπλέον ρίσκα σχετίζονται με την πολιτική σταθερότητα και τη μακροοικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας.Eurobank: Αυξάνεται η 12μηνη τιμή-στόχος σε 0,85 ευρώ από 0,7 ευρώ. Τα βασικά ανοδικά και πτωτικά ρίσκα συνδέονται με την ποιότητα ενεργητικού, την πρόοδο της αναδιάρθρωσης του ομίλου, όπως και τις συνθήκες χρηματοδότησης. Επιπλέον ρίσκα σχετίζονται με την πολιτική σταθερότητα και τη μακροοικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας.Εθνική: Η τιμή-στόχος για το 12μηνο διαμορφώνεται σε 0,3 ευρώ από 0,25 ευρώ. Τα βασικά ανοδικά και πτωτικά ρίσκα συνδέονται με την ποιότητα ενεργητικού, την πρόοδο της αναδιάρθρωσης του ομίλου (περιλαμβανομένης της αποεπένδυσης από διεθνείς δραστηριότητες), την απομόχλευση και τις συνθήκες χρηματοδότησης. Επιπλέον ρίσκα σχετίζονται με την πολιτική σταθερότητα και τη μακροοικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια μπορούν να διαγραφούν αν είναι προσβλητικά.